บาคาร่าเว็บตรง ศาลเตรียมอ่านคำวินิฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ 21 กุมภาพันธ์ นี้

บาคาร่าเว็บตรง ศาลเตรียมอ่านคำวินิฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ 21 กุมภาพันธ์ นี้

จากกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องขอ บาคาร่าเว็บตรง ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่ง ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่าตามคำร้องของผู้ร้องแลพคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีพอวินิจฉัยได้ ไม่จำเป็นต้องไต่สวยนพยานบุคคล แต่เพื่อประโยชน์ แห่งการพิจารณา ให้พยานบุคคล รวม17 ปาก ตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยาน จัดทำบันทึกเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง หรือความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อสาลรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และให้เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือและส่งเอกสารต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตามพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 วรรคสาม และนัดอ่านคำวินิฉัย ในวันศุกร์ที่21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ล่าสุด หลังจากมีข่าวศาลรัฐธรรมนูญ เตรียมอ่านคำวินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่วันที่21 กุมภาพันธ์ 2563

 ทางพรรคได้มีการเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party ความว่า [ ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพียง 3 วัน ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ ]

.

เช้าวันนี้มีการประชุม 3 ฝ่าย เพื่อหารือเรื่องวันอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล แม้ในการพูดคุยจะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด แต่มี 2 ช่วงเวลากำหนดให้เป็นตัวเลือกคือ ช่วงแรก 18-19-20-21 ก.พ. 2563 ลงมติ 22 ก.พ. 2563 และอีกช่วงคือ 24-25-26-27 ลงมติ 28 ก.พ.2563

.

แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่าย ทางฝ่ายรัฐบาลได้ตอบตกลง และเลือกช่วงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นช่วงหลัง คือ 24-25-26-27 ลงมติ 28 ก.พ. 2563

.

ตกเย็น ยังไม่ทันที่ข่าวการกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นที่รับรู้กันแพร่หลาย ก็มีเอกสารข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกมา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องกำหนดวันวินิจฉัย “คดีเงินกู้” พรรคอนาคตใหม่ เป็นวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. โดยไม่มีการเปิดไต่สวนพยานตามที่พรรคอนาคตใหม่ร้องขอ (อ่านเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญได้ที่ https://www.constitutionalcourt.or.th/…/article_202002051708… )

.

น่าสนใจว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดฟังคำวินิจฉัยคดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ มีขึ้นก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพียง 3 วัน เท่านั้น

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตข้าราชการสภา-ลูกจ้าง ทำผิดวินัยร้ายแรง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งอดีตข้าราชการรัฐสภาสามัญ และอดีตลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวม 2 ราย ได้แก่

1. นางดรรชนี สิทธิพุธิ ทองแท้ หรือ นางดรรชนี ทองแท้ หรือ นางสาวดรรชนี สิทธิพุธิ อดีตข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงิน สำนักการคลังและงบประมาณ ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

2. นายชุติพนธ์ หรือนิพนธ์ ทองแท้ อดีตลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 กลุ่มงานยานพาหนะ สำนักการคลังและงบประมาณ ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 2 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

แคมเปญ “คูเรียร์โพสต์ ลดแรงรับปีใหม่” บริการส่งต่างประเทศที่ไปรษณีย์ไทยร่วมกับดีเอชแอลเอ๊กซ์เพรสส่งสิ่งของถึงปลายทาง 115 ประเทศทั่วโลก พร้อมมอบส่วนลดเมื่อส่งสิ่งของประเภทกล่องมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 500 บาท และประเภทซองเอกสารรับส่วนลด 200 บาททุกชิ้นโดย ไม่มีขั้นต่ำ สามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 บาคาร่าเว็บตรง