July 2022

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บุกยึดยาบ้าในเอเชียได้สำเร็จเป็นประวัติการณ์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บุกยึดยาบ้าในเอเชียได้สำเร็จเป็นประวัติการณ์

เมื่อปีที่แล้ว องค์การสหประชาชาติสามารถยึดยาบ้าได้มากกว่าหนึ่งพันล้านเม็ดในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลาดยาสังเคราะห์ที่ผิดกฎหมายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทุกประเทศในภูมิภาครายงานว่ายาบ้าเป็นยาเสพติดที่น่ากังวลมากที่สุด อ้างจาก UN รายงานของสหประชาชาติระบุว่ามียาบ้าที่ยึดได้ 171.5 ตันส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งประกอบด้วยกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม การผลิตยาบ้าส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในสามเหลี่ยมทองคำ...

Continue reading...

ทางการภูเก็ต ปิด รพ.สนามโควิด-19

ทางการภูเก็ต ปิด รพ.สนามโควิด-19

ในพิธีใหญ่เมื่อวานนี้ ทางการภูเก็ตได้ปิดโรงพยาบาลภาคสนามที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก โรงพยาบาลสนามอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในเขตเมืองหลักของจังหวัดเกาะ ผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิด ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2565  โรงพยาบาลสนามได้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19...

Continue reading...